Spansk begynder 0-A

Tilbage til Søgning
Pris: DKK 550,00 Skal jeg betale for mine fag?

Om faget

I faget spansk på A-niveau lærer du at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte emner. Du lærer også at læse spansksprogede tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa, herunder medietekster.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.
Til den sproglige træning hører at skrive et enkelt og sammenhængende spansk og skriftligt at oversætte enkel dansk tekst til spansk. Du vil i den sammenhæng lære om det spanske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning, lige som du vil opnå et alment og et specifikt ordforråd.
Sammen med indlæring af det spanske sprog får du kendskab til spansksprogede samfund og deres kulturer og samfundsforhold. Det gælder fortrinsvis forhold i Spanien og Amerika.
Undervisningen er for en stor dels vedkommende tilrettelagt som emneforløb, der tilsammen repræsenterer Spanien og Amerika. Undervisningen indeholder både sproglig træning og skriftlige opgaver.
I spansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.
Der bruges it til henholdsvis informationssøgning og styrkelse af den skriftlige sprogfærdighed i form af interaktive øvelser og træningsprogrammer.

Eksamen:
Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 4 timer og består af et spansk tekst- og billedmateriale. Du prøves i oversættelse fra dansk til spansk og fri formulering på spansk. Alle hjælpemidler må benyttes med undtagelse af kommunikation med omverdenen samt brug af internettet.
Den mundtlige prøve består af tre dele: a) En præsentation af og en samtale over et ukendt tekstmateriale på ca. 4 sider. Der er ca. 24 timers forberedelse. b) En samtale på spansk med udgangspunkt i ukendt billedmateriale. c) Ca. 1 sides tekst på spansk, som du hovedsageligt skal referere på dansk.
Til b) og c) er der en samlet forberedelsestid på ca. 30 minutter. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Optagelsesskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.